TIMECARE

Juli Vikarie

TIMECAREPOOL

Timecare är det system vi använder för vikariebokning. Du lägger dig själv tillgänglig de dagar och tider som du kan arbeta. Vill du jobba mycket så lägg dig tillgänglig 6.30-18.30. Då har vi möjlighet att boka dig när det passar verksamheterna. När du blir bokad så får du ett sms om din bokning. Plats och tid.

När du ligger tillgänglig så förväntas det att du kan arbeta så håll din kalender uppdaterad om ändringar sker. Och lägg dig gärna tillgänglig en längre period.

Tryck på länken här nedanför för att logga in. Gäller endast dig som blivit anställd.