Ny miljööverenskommelse

Johanna Söderberg

Den 22 februari har Edas kommunalråd Johanna Söderberg, tillsammans med de andra kommunalråden i Värmland samt landshövdingen, undertecknat en ny miljööverenskommelse vid en gemensam ceremoni.

Överenskommelserna innehåller vilka åtgärdsområden som respektive kommun vill prioritera under den nya programperioden 2022-2025. Den första programperioden omfattade åren 2018-2020.

Syftet med miljööverenskommelserna är att driva arbetet med miljömål och klimatanpassning framåt och samtidigt visa de insatser som kommunerna gör.

Det finns sju åtgärdsområden att välja bland:

  • Infrastruktur för förnybara drivmedel och laddbara fordon
  • Fysisk planering för förnybar energi
  • Giftfri vardag
  • Integrering av grönska och ekosystemtjänster i samhällsplaneringen
  • Ökad dialog kring målbilder i skogen
  • Pollinering
  • Kommunal vattenplanering

Eda kommun har valt att prioritera 6 av 7 områden i sin överenskommelse, alla utom fysisk planering för förnybar energi. Det innebär i klartext att man under perioden ska genomföra åtgärder och följa upp dem. Arbetsgrupper kommer att startas inom varje område under våren 2022.

Länsstyrelsens åtagande är att samordna, leda och på olika sätt stödja kommunerna i arbetet - liksom att följa upp åtgärderna och marknadsföra goda exempel från kommunernas miljöarbete.

Mer information om vad miljööverenskommelsen innebär finns på Länsstyrelsens webbplats: Miljööverenskommelser i Värmland

2022-03-07