Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 
Din väg:

Vård & Stöd Skriv ut

 
Flicka på äng

Vård och stöd är till för att möta människors skiftande behov och önskemål

 

Vi ska ge service och ansvara för myndighetsutövning. Arbetet ska ske både för den enskilde individen och på gruppnivå. Vi har ett särskilt ansvar för svaga grupper.

Vårt arbete styrs i första hand av socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till funktionshindrade och hälso- och sjukvårdslagen. Till dessa kommer ytterligare ett antal lagar som kommunallagen, förvaltningslagen, tvångslagar för barn/ungdom och missbrukare. Lagstiftning är statens sätt att styra vår verksamhet. Utöver detta styrs vår verksamhet av kommunala beslut.

I socialtjänstlagen uttrycks tydligt att samhällets ansvar är att främja människors sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och möjliggöra deltagande i samhällslivet med demokratisk och solidarisk grund.

Verksamheten ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet och med det menas att kontroll och tvångsvård inte hör hemma inom socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen fastställer att kommunen har det yttersta ansvaret för varje enskild som vistas i kommunen och ska se till att de får det stöd och den hjälp som behövs. 
Sidansvarig: Yvonne Andersson-Gran
Mer information

Malin Eklund

Verksamhetschef vård och stöd

tfn 0571-281 00 vxl


Mina favoriter
Spara sidan som favorit