Familjecentralen

Logga familjecentralen

Familjecentral

Här finns verksamheter som Barnmorskemottagning,Ungdomsmottagning, Barnavårdcentral, Öppen förskola och Förebyggande socialtjänst på samma ställe och i samarbete med varandra.

Arbetet på familjecentralen ska tillgodose Eda kommuns föräldrar och därför har vi fokus på barnets och familjens bästa.

Här kan man få råd och stöd i frågor som rör barnet, föräldraskapet och familjen

ÖPPNA FÖRSKOLAN ÄR STÄNGD TILLS VIDARE PÅ GRUND AV CORONAPANDEMIN

Övriga verksamheter öppna med förbokade tider . Se respektive verksamhet.