Invandring och integration

Globaliseringen och flyktingmottagandet innebär att alla kommuner i Sverige bebos av människor som kommit från andra delar av världen.

Det är viktigt för kommunen att människor som kommer hit får möjlighet att lära sig svenska och att nå egen försörjning.

För personer som fått uppehållstillstånd på grund av att de behöver skydd har stat och kommun ett extra stort ansvar för. Kommunen ersätts av staten för att genomföra mottagande av de nyanlända som anvisas till kommunen av Migrationsverket.