Fixartjänst

Skruvmejsel

Fixartjänst är en service till personer som är 67 år och äldre, samt till personer med funktionshinder och som är mantalskrivna i Eda kommun. Fixartjänsten utför sådana sysslor som är förenade med en risk att råka ut för fallskador i hemmet.

Servicen begränsas till att uppdraget ska kunna genomföras inom 30-60 minuter.

Lämpliga arbetsuppgifter för fixartjänsten

 • Byte av glödlampor, elproppar.
 • Sätta upp och byta batteri i brandvarnare.
 • Fästa sladdar.
 • Ta ner /sätta upp gardiner/gardinstänger.
 • Bära upp/hämta ner tillhörigheter från /till källare eller vindsutrymme.
 • Hänga upp/ta ner tavlor.
 • Sätta upp/ta ner stege vid sotarbesök.
 • Lufta element.

Exempel på Arbetsuppgifter som inte får utföras av fixartjänsten eller som kräver viss yrkeskunskap

 • Trädgårdsarbete och snöskottning.
 • Försterputsning.
 • Städning.
 • Målning.
 • El-arbeten.
 • VVS-arbeten.
 • Fastighetsskötsel.
 • Byte av glasrutor.
 • Byte av lås.

Fixartjänsten är en möjlighet och inte en rättighet för den enskilde. Det är inte en myndighetsutövning och beslut om fixartjänst går inte att överklaga. Den enskilde har alltid kvar sin möjlighet att söka bistånd och få sitt ärende prövat den vägen.

Kostnad

Tjänsten är kostnadsfri, eventuella materialkostnader får den enskilde stå för själv.

Prioritering

Om uppdragen är många under en period kommer personer utan hemtjänst att prioriteras.