Grafisk profil

Eda kommun har en grafisk profil som gäller för alla kommunens enheter. För att ge stöd om hur logotypen ska användas finns en manual för Eda kommuns grafiska profil antagen av kommunstyrelsen. I den står det hur logotypen ska användas i annonser m.m.

Varför grafisk profil?

Syftet med en tydlig grafisk profil är att stärka helheten.

Den grafiska profilen ska ses som ett hjälpmedel och ge kommunens medarbetare möjlighet att helt lägga fokus på kommunikationen med vem det än kan vara, inte hur det som ska kommuniceras ska se ut.

Logotypen och de på förhand bestämda typsnitten för Eda kommun till en tydlig avsändare och lätt att känna igen. Logotypen ska finnas med i de sammanhang där kommunen är avsändare.