Arbeta inom LSS

Eda kommuns bemanningscentral - Arbeta inom LSS - ctl00_cph1_imgMain

2024-02-06

Inom LSS är man ett stöd i vardagen för de personer som bor där. Varje person har ett individuellt behov som är utrett av handläggare. Och det har tagits fram en genomförandeplan gemensamt med boende och ev anhörig hur stödet ska se ut. Arbetsuppgifterna inom LSS är mycket varierande. Allt ifrån personlig omvårdnad till att följa med på aktiviteter som skicart,hamnfesten, bowling med mera. Vårt uppdrag är att tillgodose ett meningsfullt liv. LSS finns i Åmotsfors och vi har olika verksamheter där. 
Läs mer här 

Gruppbostad
I gruppbostaden har man enskilda lägenheter  men även en gemensamhetslokal som man kan vara i och träffas. Där kan det arrangeras aktiviteter utifrån önskemål och intressen.
Här kan man som stödassistent hjälpa till med tex omvårdnad, se till att personer kommer till arbetet, handla, planera måltider, följa med på aktiviteter

Daglig verksamhet
Här är det aktiviteter på dagarna någon kanske pysslar eller  arbetar.

Socialpsykiatri
Här är man ett stöd till personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning som leder till svårigheter i vardagen. Du arbetar med stödinsatser utifrån brukarens behov och planerar så det ökar självständighet och livskvalitet hos brukaren.

Personlig assistans
Du hjälper och är ett stöd i brukarens vardag i det egna hemmet. Det kan tex vara personlig omvårdnad, läkemedelshantering, skriva handlarlista och hushållstjänster. .

 

KONTAKTINFO

Bemanningscentralen@eda.se
tfn: 0571-180750