Hjälpmedel och bostadsanpassning

rengöring av rRollator

Har du en funktionsnedsättning ska hjälpmedel och/eller bostadsanpassning kunna ge dig stöd och underlätta din vardag. Du kan söka bidrag för att anpassa din bostad om du bor där permanent och behovet av stöd är långvarigt eller bestående.

Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov, så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Kommunen ansvarar inte för alla hjälpmedel

Region Värmland (landstinget) ansvarar för hjälpmedel till barn och ungdomar, samt för elrullstolar, avancerade kommunikationshjälpmedel, ortopedtekniska hjälpmedel och hjälpmedel vid syn- och hörselnedsättning.