Droppen

Förskolan Droppen

Välkommen till vår förskola

Droppens förskola består av två avdelningar Grön och Gul. Förskolan tillhör Charlottenbergs tätort, men ligger några kilometer utanför Charlottenberg, i Hammar.

I Förskolan ska både barn och föräldrar känna sig trygga och välkomna. Förskolans arbete styrs av läroplan för förskolan (Lpfö rev.2018) Vi arbetar för varje barns uteckling och lärande. Det kan innebära att vi erbjuder barnen olika typer av upplevelser och utforskande för att se och ta tillvara på barnens egna intressen.