Ekonomi, socialbidrag,
god man

Penna-kalkylator

Den som inte själv kan tillgodose sina behov kan få ekonomisk hjälp, om man inte kan få hjälp på annat sätt. I vårt arbete strävar vi mot att du ska bli självförsörjande.

Ekonomisk rådgivning erbjuds dem som har svårt att klara sin ekonomi och i vissa fall går det att få hjälp med skuldsanering.