Avknoppning

Genom avknoppning övergår den tidigare kommunala verksamheten till en ny huvudman.

Den nya huvudmannen är en anställd inom kommunen som har startat eget företag och tagit över driften av verksamheten som kommunen har drivit tidigare.

I Eda kommun finns inte möjligheten till avknoppning eftersom det inte finns något politiskt ställningstagande i frågan.