Kurs-/utbildningsutbud

Utbildningen på komvux motsvarar den som elever får i grundskolan och på gymnasiet, men innehållet och studieupplägget är anpassat för vuxna. På Komvux är studierna mer koncentrerade och antalet undervisningstimmar färre vilket betyder att du som student får arbeta mer självständigt och ta mer ansvar för dina studier.

I vilken takt du vill studera och antalet ämnen som du vill kombinera bestämmer du tillsammans med en Studie och yrkesvägledare. Studie och yrkesvägledaren hjälper dig också att upprätta en individuell studieplan som du sedan följer under studierna.