Eda har fått ytterligare en återvinningsstation

Kille som återvinner vid en återvinningsstation

Den 29 april ställdes en ny återvinningsstation ut vid Hökedalsvägen i Eda.
Återvinningsstationen är resultatet av ett gott samarbete mellan Eda kommun och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

Placeringen av den nya stationen kommer att göra det lättare för boende att återvinna sina förpackningar och tidningar.

– Efter ett gott samarbete med kommunen har vi nu lyckats hitta yta för ännu en återvinningsstation i Eda. Vi är glada över att kunna tillgodose de behov som finns och kunna avlasta stationen på Källgatan där det är högt tryck, säger Ulla Krohn, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

– Med den här nya stationen på plats hoppas jag att vi kan underlätta för invånarna i Eda att på ett enklare sätt återvinna sina förpackningar och tidningar, säger Ulla Krohn, FTI.

2022-06-22