Kommunpolisens interna arbete för att förhindra smittspridning

Kommunpolis Maria Westby

Jag heter Maria Westby och är kommunpolis i Eda kommun, men även i Arvika, Årjäng och Säffle kommun som tillhör vårt lokalpolisområde Arvika.

Hur jobbar ni för att förhindra smittspridning?

Lokalpolisområdet följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och HR- avdelningens enhet för arbetsmiljö och hälsa.

Samtliga anställda har en skyldighet att hålla sig uppdaterade kring pandemins utveckling, ta sitt ansvar att minska sociala kontakter och de åtgärder som minskar risken för spridning. För att försöka minska smittorisken på jobbet ser vi över vilka som kan och har möjlighet att arbeta hemifrån, minimera fysiska möten och tjänsteresor. Vi har fått skapa nya rutiner för gemensamma ytor som lunchrum, receptioner, möteslokaler och våra gym. De som arbetar i yttre tjänst har fått nya rutiner hur man ska minska risken för smitta/smittspridning vid ingripanden och transporter. De som arbetar med utredningar och håller förhör finns speciella förhörsrum med liknande fysisk barriär som exempelvis plexiglas eller liknande och hålla avstånd för att minska risken för smitta. Vid tjänsteutövning där fysisk distansering på minst 2 meter från personer med misstänkt eller konfirmerad smitta av covid-19 inte kan uppnås, ska personlig polisiär skyddsutrustning bäras.

Vilka råd vill du skicka med?

Måna människor i vårt samhälle arbetar hårt för att rädda liv och hantera pandemin. Vi måste alla ta vårt ansvar, ung som gammal för att minska smittspridning. Även om du själv inte är i en riskgrupp, så är risken stor att man kan smitta andra om man inte håller avstånd. Precis som vi inom polisen har ett stort ansvar att hålla oss informerade och uppdaterade om pandemin, så önskar jag också att andra ser till att hålla sig uppdaterade med rätt information.

Även om vi nu ska minska den fysiska kontakten, så finns det så mycket vi faktiskt kan göra för varandra. Ring, sms, chatt, bekräfta varandra. Le till den ni möter. Försök att fysiskt röra på dig, gärna ute i naturen. För alla är vi i samma pandemi, och med medmänsklighet och respekt tar vi oss genom krisen. 

2020-11-20