Kontakta din politiker

Finger som trycker på en telefonsymbol

Kommunens politiker fattar beslut om en mängd frågor som påverkar ditt vardagsliv. Det är viktigt att du som medborgare tar upp frågor som intresserar och engagerar dig.

Ett sätt att påverka den kommunala verksamheten är att i de alllmänna valen välja de politiker som styr kommunen. Du kan också vara med och påverka beslut mellan valen genom att:

 • Ta kontakt med politikerna i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och i de olika nämnderna. Kontaktuppgifter till de förtroendevalda finns i förtroendemannaregistret.
 • Kontakta de politiska partierna.
 • Gå med i ett politiskt parti eller någon annan intresseorganisation.
 • Lämna in förslag och synpunkter genom kommunens e-tjänst.
  Du kan sända oss beröm, klagomål, synpunkter eller konkreta förslag på hur vi kan förändra, förbättra och vidareutveckla vår kommunala service till dig som kommuninvånare.
  Läs mer: Lämna synpunkter eller ställ en fråga
 • Ställa frågor vid allmänhetens frågestund under kommunfullmäktiges möten.
  Vid kommunfullmäktiges sammanträden finns det möjlighet för folkbokförda i kommunen att ställa frågor under punkten allmänhetens frågestund. Det ska vara frågor av allmänt intresse som rör kommunens ansvarsområde. För att få ett så bra svar som möjligt bör du lämna in din fråga senast en vecka i förväg till kommunen via e-tjänst.
  Läs mer: Lämna fråga till allmänhetens frågestund
 • Lämna in medborgarförslag genom kommunens e-tjänst.
  Förslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Medborgarförslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Det får heller inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild, t ex beviljade av bygglov eller socialbidrag.
  Läs mer: Lämna medborgarförslag

Om du undrar över något är du varmt välkommen att kontakta den tjänsteperson som hanterar frågan. Kommunens medborgarkontor kan också hjälpa till via besök, telefon eller e-post.