Tallmostugan

Skyltar med vägbeskrivningar i Tallmon

Elljusspåret 2,5 km (röd)

Motionsspår med elljusslinga. Här går även delar av skidspåret vintertid.

Tallmostigen 4,2 km (vit/gul)

Vandringsstig som delvis går ihop med elljusspåret. Rastplats finns intill Vrångsälven. Brant backe med ledstång leder upp till rast- och grillplats på platån, där kan man välja att gå en bit på Hökedalsstigen om man vill. Delvis kuperad terräng.

Skidspåret 4 km

Går mellan två leder; elljusspåret och Hökedalsstigen. Delvis kuperad terräng. Spåras vid snö med spårmaskin.

Hökedalsstigen 800 meter (vit/blå)

Vandringsstig. Här går även skidspåret vintertid.

Vrångsälvsstigen 800 meter (orange pilmarkering)

Naturstig med två ingångar varav den ena går in från elljusspåret ner mot Vrångsälven och sedan ut på Tallmostigen. Den andra ingången går in från Tallmostigen och kommer ut på elljusspåret. Efter stigen finns några broar och spänger på våta partier. Det finns även rastplats efter Vrångsälven. Delvis kuperad terräng.

Natur- och kulturstigen 1 km (orange pilmarkering)

Naturstig med två ingångar. Den ena går in från Tallmon (på vägen mot Karl XII:s källa) och den andra från Morastforsens brofäste vid vändplanen. I närheten av Morastforsen finns en rastplats. Stigen har ett par broar vid våta partier. Delvis kuperad terräng.

Karl XII:s källa (orange pilmarkering)

80 meter till källan, från stigen. En lång trapp leder ner mot källan. Observera, gå ej i de våta partierna!

Biodammen (orange pilmarkering)

400 meter till biodammen, från vägbommen. Promenadslinga med rastplatser efter Vrångsälven. Olika holkar för ugglor, mesar och fladdermöss finns uppsatta. Två bävertorn efter Vrångsälven. Ett vindskydd och grillplats med utsikt över biodammen finns i backen ner mot dammen. Rikt djur-, fågel- och grodliv, särskilt på våren i samband med grodornas parningssäsong. Lätt vandring men med en brant backe upp och ner till biodammen.

Tallmostugan

Timmerstuga 100 meter från startplatsen. Stugan är öppen året runt för allmänheten och har eldstad med bänkar och bord. Utanför stugan finns en grillplats med bänkar runt om. Glöm inte att titta på den permanenta holkutställningen på den östra gaveln.

Eldstad i Tallmostugan

Hänsynsregler för Tallmostugan.

För allas trivsel under sin vistelse i Tallmostugan gäller följande:

  • Alla är välkomna, även om någon annan är på plats.
  • Spar på veden, den skall räcka till många.
  • Bär in torr ved i samma mängd som du förbrukat.
  • Lämna stugan städad efter dig.
  • Alkoholförtäring är förbjuden både inne och i området runt stugan.
  • Rökning är förbjuden i stugan och på verandan.
  • Övernattning i stugan är förbjuden.

Eda kommun önskar er en trevlig vistelse i Naturreservatet Tallmon och dess natur och strövområde!