Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Natur- och vattenvård Skriv ut

 
Vacker utsikt

Naturvårdens uppgift handlar både om att skydda värdefulla områden och arter och att möta människans behov att nyttja naturen och allt som naturen ger. Människan och naturen är dagens ledord. Naturlandskapet, naturresurserna och den biologiska mångfalden ska både bevaras och användas hållbart för människans behov.

 

Grunderna för naturvårdspolitiken är desamma som för miljökvalitetsmålen. Det handlar om:

  • människors hälsa
  • den biologiska mångfalden och naturmiljön
  • kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena
  • ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga, samt
  • en god hushållning med naturresurser

Naturvården ska bevara och restaurera naturvärden. Det gäller landskap, naturtyper, arter och genetisk variation. Det är också viktigt att se till att ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga bevaras. De tjänster som skogar och våtmarkerna ger oss i form av bra luft och renare vatten är ovärderliga.

Eda kommun arbetar med naturvården på många sätt. Till exempel bedrivs tillsammans med föreningar lokala naturvårdsprojekt, kalkning sker av kommunens vatten, projekt om vattenvattenrestaurering och fiskevård sker, aktivt deltagande i arbetet med kommunens planarbete prioriteras med mera.
 
Sidansvarig: Marcus Brolin
Mer information

Mats Rydström

Miljöchef

tfn: 0571-281 37

mats.rydstrom@eda.se

Relaterade sidor

Mina favoriter
Spara sidan som favorit