Fotbollsplaner

Fotbollsplan vid Gillevi i Koppom
  • Forsvallens Idrottsplats, Åmotfors ,Gräsplan
  • Gillevi Idrottsplats, Koppom, Gräsplan
  • Hierneskolan, Koppom, Multiplan
  • Hammarsvallens Idrottsplats, Köla , Gräsplan
  • Örnvallens Idrottsplats, Charlottenberg, Gräsplan
  • Sparbanksvallen, Charlottenberg, Konstgräsplan intill Gunnarsbyhallen
  • Gunnarsbyskolan, Charlottenberg, Multiplan
  • Strandvallens Idrottsplats, Häljeboda, Gräsplan
  • Åsvallens Idrottsplats, Ås, Gräsplan
  • Älvvallens Idrottsplats, Eda Glasbruk, Gräsplan