Bäst i Värmland på suicidprevention

Mimmi Adolfsson

Eda kommun är bäst i Värmland på att förebygga självmord. Detta enligt en nationell rapport som Suicide Zero tagit fram. Kommunen är en av tio i landet som får grönt ljus i rapporten.

Psykisk ohälsa finns överallt och vi har sett ett stort behov av att arbeta med suicidprevention i Eda. Det är ett otroligt viktigt jobb som hittills har gjorts, speciellt av vår tidigare folkhälsosamordnare Mimmi Adolfsson, som sett till att rutiner kommit på plats och att vi nu har bättre förutsättningar.

”Framgångsfaktorer i Eda har varit dels den arbetsgrupp vi satt ihop i samarbete med vårdcentral, räddningstjänst och kyrka, dels att det finns en handlingsplan i kommunen som verkligen får vara ett levande dokument och inte bara ligga och samla damm. Vi har också fått ovärderlig hjälp av Marie Niljung som är suicidpreventionsaktivist, och bland annat visat hennes utbildningsfilmer för vår personal”, säger Mimmi Adolfsson.

Det här är ett problem som inte bara försvinner, vi har fortfarande stora utmaningar. Arbetet fortsätter, det är en kontinuerlig process som behöver finnas med i alla hörn av kommunen. Och tillsammans kan vi göra skillnad på riktigt.

”Önskan är att alla tillsammans i det lilla; vågar fråga, vågar lyssna och vågar agera”, säger Mimmi.

Du kan läsa mer om rapporten i NWT och VF.

2022-03-25