Lantbruk

Traktor som sprider gödsel

Miljö- och byggavdelningen har ansvaret för tillsynen när det gäller miljöskydd på lantbruk som till exempel:

  • gödselhantering, -lagring, och -spridning
  • kemikalier och bekämpningsmedel
  • oljecisterner

Lantbruken påverkar miljön genom till exempel spridning av gödsel och hantering av kemikalier och bekämpningsmedel.