Rösta med bud eller ambulerande röstmottagare

En person håller ett brev med information om budröstning

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv lämnar din röst i en vallokal eller röstningslokal.

Rösta med bud

Du kan rösta med bud om du inte kan ta dig till din vallokal eller till en röstningslokal av följande anledningar:

  • sjukdom
  • ålder
  • funktionsnedsättning
  • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt eller
  • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

Personer som får vara bud

Budet ska vara minst 18 år gammal. Följande personer kan vara bud:

  • din make, maka eller sambo
  • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
  • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
  • lantbrevbärare eller
  • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Personer som kan vara vittne

Alla som är över 18 år kan vara vittne, men vittnet får inte vara samma person som budet. Vittnet ska vara närvarande när du gör i ordning din röst och tillsammans med budet intyga att rösten har gjorts i ordning på rätt sätt.

Särskilt material behövs för att rösta med bud

Om du har giltigt skäl för att inte själv kunna ta dig till din vallokal eller en röstningslokal kan du rösta med hjälp av bud. För det behöver du särskilt budröstningsmaterial som du kan beställa hos Valmyndigheten.

Beställ material för budröstning hos Valmyndigheten.

En budröst får göras i ordning tidigast den 16 maj. Budrösten kan lämnas in som förtidsröst eller på valdagen i vallokal.

Från och med den 22 maj kan du även hämta budröstningsmaterial i en röstningslokal.

Rösta med ambulerande röstmottagare

Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan du boka ambulerande röstmottagare.

Ambulerande röstmottagare kan ta emot röster från väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan rösta på något röstmottagningsställe.

Ambulerande röstmottagare kommer hem till dig eller till annan plats där du befinner dig. Du ska ha röstkort och id-handling tillhands under besöket. De ambulerande röstmottagarna har med sig allt material som du behöver för att kunna rösta. De kan också skriva ut ett dubblettröstkort innan besöket, om du vill. Du kan även få hjälp med att göra i ordning din röst, röstmottagarna arbetar under tystnadsplikt.

Boka ambulerande röstmottagare hos kommunen

Kontakta kommunens valkansli på tfn 0571-283 98 eller via e-post till rebecka.nilsson@eda.se för att få förslag på en tid.