Workshop för att stärka näringslivet

Workshop på Hotell Charlottenberg

Eda kommun har genom projektet Utvecklingskontor västra Värmland samlat företag, politiker och tjänstepersoner för att tillsammans titta på vilka förutsättningar det finns för att attrahera nyetableringar till kommunen.

Vi har under ledning av Anna Blomquist sett över styrkor, svagheter, utmaningar och möjligheter i en SWOT-analys och det har bland annat diskuterats:

  • Låg utbildningsnivå (ingen egen gymnasieskola)
  • Ökad samverkan och kommunikation (mellan kommun och företagare)
  • Konkurrens mellan våra tätorter (lokalpatriotism)
  • Infrastruktur (RV 61 och järnvägen)
  • Fokus inte bara mot Norge utan även inåt Värmland
  • Facelift i centrum
  • Positiv marknadsföring av kommunen
  • Utnyttja naturen (turism, familjeaktiviteter)
  • Äventyrsbad (privat aktör)

2022-02-15