Skolresor, skolskjuts

gula linjebussar

BESTÄMMELSER FÖR SKOLSKJUTSAR I EDA KOMMUN

För elever i grundskolan åk 1 till och med 9 samt 6-åringar i förskoleklass ombesörjer kommunen kostnadsfria skolskjutsar enligt följande bestämmelser:

HUVUDREGEL

Med skolväg menas den kortast användbara väg mellan mantalsskriven adress och den skola till vilken eleven hänvisats för sin skolgång.

Kortaste skolväg till skola för skolskjuts:
Förskoleklass     3 km
åk 1-3                 3 km
åk 4-6                 4 km
åk 7-9                 4 km

Längsta gångavstånd mellan mantalsskriven adress och hållplats för skolskjuts:
Förskoleklass     2 km
åk 1-3                 2 km
åk 4-6                 3 km
åk 7-9                 3 km

Hänsyn skall tas så att husgrupperingar (inom tätort) såsom kvarter eller område med samlad typ av bebyggelse ej delas av avståndsgräns till skola och / eller hållplats.

I sådant fall äger kommunen rätt att flytta avståndsgränsen även om ovan angivna km-avstånd överskrids så att naturliga gränser kan fastställas.