Skolresor, skolskjuts

gula linjebussar

NYA RIKTLINJER VID ANSÖKAN AV SKOLSKJUTS

Elever som vill ansöka om skolskjuts inför läsåret 2024-2025 gör det via e-tjänst.

Från och med läsåret 2024/2025 ska alla vårdnadshavare till elever som önskar skolskjuts, ansöka om skolskjuts via e-tjänst. Det gäller elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasiet och anpassad gymnasieskola. Myndiga elever ansöker själv via e­tjänsten. Utifrån förändringar i skollagen, som ställer krav på ett lokalt regelverk, som i detalj reglerar villkoren för skolskjuts antog bildningsnämnden i Eda kommun reviderade riktlinjer för skolskjuts 2024-02-14 § 23.

Ansökningstiden för skolskjuts är under perioden 2024-04-08 - 2024-04-22. E-tjänsten finner ni här: Ansökan om skolskjuts

Under pågående läsår kan ansökningar om skolskjuts göras under hela läsåret. Handläggningstiden är högst 30 dagar. Vårdnadshavare med barn i förskoleklass, årskurs 1- 9, förskoleklass i anpassad grundskola, årskurs 1-9 i anpassad grundskola behöver ansöka om skolskjuts inför varje nytt läsår.

Ansökan om skolskjuts ska göras för:

• Elever med ordinarie skolskjuts (färdvägens längd)
• Elever som har växelvis boende
• Elever som går i anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola
• Elever som har val av skola i kommunen
• Särskilda skäl, trafikfarlig väg, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet

Vårdnadshavare ansöker oavsett om barnet går i grundskola eller anpassad grundskola och oavsett anledning, så ska en ansökan om skolskjuts göras. Om ansökan inte är rätt ifylld behöver du komplettera din ansökan, vilket kan innebära längre handläggningstid och att beslutet om skolskjuts för ditt barn fördröjs.

2024-04-12

Kontaktinfo

Marita Forslund
Skolskjutsamordnare
tfn: 0571-35 850
marita.forslund@eda.se

RELATERAD INFORMATION

Nya riktlinjer ang skolskjuts