August Bromans donationsstiftelse

Utdelning ska ske till studerande inom Köla församling (ej grundskoleelever). Enligt testamentet ska utdelning ske till "mindre bemedlade studerande från Köla kommun eller det område som motsvaras av nuvarande Köla kommun".

Se karta här

Annonsering sker i Arvika Nyheter, på kommunens hemsida samt i sociala medier.

Beslut om utdelning ur stiftelsen tas av bildningsutskottet och sker årligen i november.
Nästa utdelning är 2023-11-08.

Kriterier:

  • Du är studerande på gymnasieskola eller högre
  • Du är bosatt i det område som tidigare var Köla kommun
  • Du har inte fått utdelning från August Bromans stiftelse tidigare

Ansökan med intyg från skolan vara inlämnad senast 2023-10-31.