Kundval (LOV)

Lagen om valfrihetssystem även kallad LOV trädde i kraft vid årsskiftet 2008/2009. Valfrihetssystem är en form av konkurrensutsättning som många kommuner och landsting prövar för att skapa nya alternativ till traditionell kommunal verksamhet.

Kundval innebär att den privatperson som av kommunen blivit beviljad exempelvis hemtjänst själv väljer utförare av tjänsten. Valfrihetssystemet öppnar dörrar för både små, stora och nya företag och ger den enskilde individen möjlighet att välja mellan kommunen eller ett privat företag som godkänts av kommunen som utförare av insatserna.

Kommunstyrelsen fattade 2014-12-02, § 214 ett beslut om att i dagsläget inte införa LOV i Eda kommun.