Vatten och avlopp

Charlottenbergs vattentorn

Vattnet går runt i ett kretslopp, utan att någonsin bilda nya droppar. Det vatten vi njuter av idag är alltså samma vatten som våra förfäder en gång drack. Vattnet ska ge liv i många generationer till och är vårt viktigaste livsmedel.

Det som spolas ner i avloppet kommer tillslut till våra vattendrag. I avloppsvattnet finns en mängd olika ämnen som kan skada både människors hälsa och miljö samt övergöda våra sjöar och vattendrag.

De flesta som bor i Eda kommun är anslutna till kommunalt vatten och avlopp, men det finns fastigheter på landsbygden där kommunen inte kan leverera kommunalt VA och där enskilda lösningar behövs.

I Eda kommun är det Teknik i Väst AB som ansvarar för driften av de kommunala vatten- och avloppsanläggningarna. Kommunen ansvarar för tillsyn och kontroll av både kommunala och enskilda vatten- och avloppsanläggningar. Du som inte är ansluten till det kommunala nätet kan vända dig till kommunens miljösektion som kan ge råd och bevilja tillstånd i ärenden som rör vatten och avlopp.