Val av skola

Alla elever har rätt till plats vid en kommunal skola. Om någon elev vill gå på annan skola än den som kommunen anvisar till, så kan hen göra det i mån av plats. En skriftlig ansökan ska då skickas till rektor vid den önskade skolan.

En elev som väljer annan skola inom kommunen - inklusive friskola - än den som kommunen anvisat till, kan få skolskjuts till den valda skolan bara om det redan finns skolskjuts som passar och om kommunen inte får några extra kostnader.

Kommunen erbjuder inte skolskjuts för en elev som väljer en skola i annan kommun.

Om du är osäker på vilket upptagningsområde du tillhör, hör av dig till respektive skola.