Frivillig resursgrupp - FRG

Staplade sandsäckar som utgör en barriär

Syftet med FRG är att förstärka kommunens personalresurser vid svåra påfrestningar och klara uthålligheten vid en längre och större katastrof.

Den frivilliga resursgruppen FRG har kompentenser från olika områden som kommunen efterfrågar och kan hjälpa till vid bland annat stora katastrofer, eftersök av försvunna, bränder och översvämningar.

Övriga arbetsuppgifter som kan komma ifråga är evakueringar, information, mat och dryck, medmänniska, samtal och övrig förstärkning där behov finns.

Det finns alltid behov av förstärkning och nyrekrytering

Deltagarna i den frivilliga resursgruppen, FRG, får en 36 timmar lång utbildning och gruppledarna får dessutom utbildning och övning i ledarskap. Det finns alltid behov av förstärkning och nyrekrytering till FRG. Vill du vara med hör av dig till FRG-ansvarig i Eda kommun.