Gunnarsbyskolan

gunnarsbyskolan i charlottenberg

Gunnarsbyskolan är belägen i Charlottenberg, som är den största tätorten i Eda kommun. Skolan togs i bruk vid höstterminsstarten 2004. Skolan erbjuder våra barn/ungdomar en stimulerande arbetsmiljö.

Lokalerna är ljusa, vackert pastellfärgade och inredningen, både möbler och textilier, tar upp rummets/”flyglarnas” färgton. Utomhusmiljön, med stora friluftsområden, lämpar sig bra för spontant friluftsliv och för ”naturklassrum”.

Hög andel av personal på skolan har adekvat utbildning och utvecklingsarbetet, inom hela rektorsområdet, syftar till att öka lärarnas professionalism. Skolan har som alla andra grundskolor, ett viktigt samhällsuppdrag, att eftersträva att våra ungdomar får en god grundutbildning.

Skolans organisation

Elever och personal är indelade i arbetslag. Förskoleklass - år 3, år 4-6 och
år 7-9 med två parallella elevgrupper per årskull och lärarna är organiserade i arbetslag.

Övrig information:
Skolans område, även parkeringarna är tobaksfria områden.
Alla lektioner är mobilfria, vilket innebär att elever som har med mobiltelefoner till skolan ska förvara dessa i sina elevskåp eller lämna på anvisad plats i klassrummet.

Fritidshemmet har två avdelningar "Gunnar" och Gläntan" c:a 100 barn i åldrarna 6-12 år inskrivna. Fritidshemmet är öppet hela året.

Gunnarsbyskolans upptagningsområde

Gunnarsbyskolan har sitt givna upptagningsområde inom Charlottenbergs tätort, Ås/Hammar, Helgeboda, Lersjön, Fjäll samt Eda Glasbruk. Många av skolans elever är beroende av skolskjuts.