Gunnarsbyskolan

gunnarsbyskolan i charlottenberg

Gunnarsbyskolan är belägen i Charlottenberg och har ca. 510 elever fördelat på årskurs F-9 samt anpassad grundskola. På skolan finns också 4 st fritidsavdelningar, ”Maneten”, "Delfinen", ”Korallen” och fritids för anpassad grundskola.

Till Gunnarsbyskolans upptagningsområde hör:
Charlottenbergs tätort, Häljeboda, Fjäll, Djupfors, Hammar, Ås, Tälle, Västby, Morast, Ämterud, Lilla Hög och Stora Hög.

Även elever från Gärdesskolan börjar åk 7 på Gunnarsbyskolan.