Servicedeklaration Kosten

Salladsbuffé i skolmatsal

Kommunens ansvar

Kostsektionen ansvarar för kommunens samtliga måltidsverksamheter och har fyra tillagningskök. Kommunens kostpolicy med kvalitets- och miljökrav för för-
skola, skola och äldreomsorg har antagits av kommunen. Kostpolicyn ska skapa en gemensam syn på maten inom Eda kommun och vara ett stöd för utveckling och diskussioner mellan personal, politiker, elever, brukare och anhöriga.

Målet med policyn är bl a att skapa bra matvanor för både barn och äldre, ge alla barn förutsättningar att vara friska, säkerställa bra näringsstatus och förebygga undernäring hos äldre, samt att göra måltiden till en efterlängtad stund på dagen.

Sektionen jobbar mycket med kostpolicyn då det finns riktlinjer som gäller alla måltidsverksamheter i kommunen. Det är en väl sammansatt grupp som alltid sätter gästen i fokus och vill utveckla och pröva nya utmaningar.

Vad kan du förvänta dig av oss?

  • Att erbjuda näringsriktiga måltider av god kvalitet enligt gällande nationella näringsrekommendationer.
  • Att det serveras säkra måltider enligt gällande livsmedelslagstiftning.
  • Att du som barn i förskolan, skolan eller brukare inom matdistribution och kommunens äldreboende erbjuds specialkost vid behov.
  • Att du blir bemött på ett professionellt sätt av kunnig personal.
  • Att du som gäst alltid sätts i fokus för god service.

Vad förväntar vi oss av dig?

  • Att du framför både positiva och negativa synpunkter till oss.
  • Att du tar ditt ansvar för miljön och inte tar mer mat än du äter upp.
  • Att det i god tid meddelas förändringar i verksamheterna för att minska svinn.

TALA OM VAD DU TYCKER!

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra våra verksamheter. Använd i detta fall vårt formulär för synpunkter som du kan hitta på www.eda.se/synpunkter samt i Medborgarkontoret och hos den person eller verksamhet du haft kontakt med. Medborgarkontoret når du på 0571-281 00.

KVALITET I EDA KOMMUN

Vår strategiska plan innehåller områden som kommunen ska arbeta med för att förbättra kvaliteten på den kommunala servicen. Alla nämnder och verksamheter ska arbeta med dessa områden. Syftet är är att skapa en gemensam grund för arbetet med kvalitet i Eda kommun.

Kommunfullmäktige har fastställt fyra kännetecken/värdegrund i kommunens strategiska plan. Vårt förhållningssätt i verksamheten utgår från medborgarfokus och kännetecknas av kvalitet, smidighet, tillgänglighet och småskalighet.