Ledighet

Ansökan om ledighet görs skriftligt på en blankett som ska skrivas under av undervisande lärare, studie-och yrkesvägledare och vid längre ledighet beslutas av rektor. Regler för ledighet från studier

  • Ledighet enstaka lektioner gör du upp med berörda lärare
  • Vid ledighet 3 dag eller mer ansöks om via rektorn
  • Ledighet vid terminsstarten beviljas vid synnerliga skäl