EdaStôlpen 2020

Logga edastolpen

Mer laddade än vanligt ser vi fram mot årets kartsläpp. EdaStôlpen 2020 kan dessutom presentera en nyhet, 20 stolpar finns nu även i Adolfsfors kring Kiölåsens elljusbana.

Sammanlagt finns det 90 stolpar i olika svårighetsgrader som du hittar i våra tre tätorter plus Adolfsfors.

Kartorna finns att hämta från och med 5 maj till den 30 september på Konsumbutiker, Westra Wermlands Sparbanker, infopoints och kommunens bibliotek.

Orienteringsklubbarna OK Hierne och Åmotfors OK tillsammans med Eda kommun arrangerar EdaStôlpen och lämnar du in talongen deltar du dessutom i utlottning av presentkort. Redovisning sker genom att fylla i talongen som sedan lämnas in på våra bibliotek.

Väl mött till en friskvårdsaktivitet i vår närmiljö och lycka till med stolpletningen!

Stolpe som står vid vattenfall