Familj, barn och ungdom

Händer baby och vuxen

Ibland hamnar vi i situationer då vi behöver stöd och hjälp. På socialkontoret har du möjlighet att prata med en socialsekreterare om problem eller frågeställningar som
du möter i din vardag.

Vi hjälper till med frågeställningar kring barn och ungdomar, droger och ekonomi.
Det kan gälla problem i ett förhållande inför eller efter en separation.

Vi arbetar med att försöka skapa positiva förändringar i människors liv genom
förebyggande arbete, utredningar, bistånd samt insatser av olika slag.