Adolfsfors skola

Adolfsfors skola

Adolfsfors skola är belägen i Adolfsfors och har ca 70 elever fördelat på årskurs 0-5. På skolan finns fritidshemmet "Ankeborg" med en avdelning.

Till Adolfsfors skolas upptagningsområde hör: Adolfsfors, Bålstad, Flogned, Lässerud och Älgestad.

Byggnaderna ägs av "Kölabygdens uppväxtcenter", som har ett nära samarbete med skolan. På skolområdet finns också förskola med fyra avdelningar.

På skolan finns ett elevhälsoteam som leds av rektor där skolkurator, skolsköterska och specialpedagog ingår.