Byggprocessen

Arbete Kvarteret Violen

Här kan du löpande följa byggarbetet i Kvarteret Violen i Charlottenberg som nu fortsätter efter att de första boende har kunnat flytta in i det nya demensboendet.

Invigning av Charlottagården med 8 lägenheter ägde rum i slutet av augusti 2023 och flera av de nya lokalerna är färdigställda, inklusive den gemensamma entrén. Här kan du läsa mer och se bilder från invigningen: Mycket folk och en katt på invigningen.

Alla fyra planerade byggetapper arbetas med parallellt och de första två är redan i mål. Nu är även Region Värmlands lokaler, distriktssköterskelokaler, städlokaler och allt tekniskt på plats. Under våren 2024 kommer etapp 3 med de nästa 8 lägenheterna att färdigställas och under sommaren ytterliga 8 stycken, i etapp 4. Grunden till dem är redan på gång.

Pågående arbeten just nu

Bygg: Innerväggar hus 18, skivor ytterväggar och panel gavlar hus 18, korridor hus 7, taklyftar hus 8, mattor våtutrymmen och komplettering hus 8.
VS: Förberedelse hus 18, radiatorer hus 8, rörstråk och rör i vägg hus 18.
El: Rör och dosor, samt brandlarm hus 18, komplettering hus 8, nödkraft i hus 1, 2, 3 och 4.
Vent: Stråk hus 18, isolering rör och aggregat källare hus 18, komplettering hus 8.
Sprinkler: Start hus 18, komplettering hus 8, driftsättning hus 14 och 15.

Funderar du på vilket hus som är vilket? I kartan under "Aktuella länkar" syns alla husnummer.

Arbete Kvarteret Violen

Arbete Kvarteret Violen

ALLMÄN INFORMATION

Skyddsronder äger rum varje vecka tisdag kl. 09.30. Arbetsmiljöplan och säkerhetsföreskrifter är anslagna på informationstavlan på projektkontoret. Om du upptäcker något som kan innebära en arbetsmiljörisk ring 072-595 89 34 eller fyll i ett kort och lämna till platschefen på din arbetsplats. ByggDialogs ordnings- och skyddsregler gäller inom projektets avgränsade arbetsområden. Säkerheten först!

Här kan du läsa mer om projektet: Byggprojekt Violen 1