Byggprocessen

Utemiljö Kvarteret Violen

Här kan du löpande följa byggarbetet i Kvarteret Violen i Charlottenberg som nu fortsätter efter att de första boende har kunnat flytta in i det nya demensboendet.

Invigning av Charlottagården med 8 lägenheter ägde rum i slutet av augusti och flera av de nya lokalerna är färdigställda, inklusive den gemensamma entrén. Här kan du läsa mer och se bilder från invigningen: Mycket folk och en katt på invigningen.

Alla fyra planerade byggetapper arbetas med parallellt och den första är redan i mål. Uppskattad tidsplan för etapp 2 är att slutbesiktning ska ske i oktober 2023. Då beräknas bland annat Region Värmlands lokaler, distriktssköterskelokaler, städlokaler och allt tekniskt vara på plats. Under våren 2024 kommer etapp 3 med de nästa 8 lägenheterna att färdigställas och under sommaren ytterliga 8 stycken, i etapp 4. Grunden till dem är redan på gång.

Pågående arbeten just nu:

Mark: Markarbete gård 12, pålning hus 18
Bygg: Rivning och murning hus 8, puts fasad hus 7, målning och brand- och sakvaror samt montage kök och innerdörrar hus 9, grundläggning hus 18, rivning panncentral
VS: Radiatorer, komplettering och avlopp hus 9, avluftning genom tak
El: Rivning och rör och dosor hus 8, brandlarm och allmän komplettering hus 9
Vent: Luftinjustering, komplettering och skyltning hus 9
Styr: Driftsättning, montage hus 9

Funderar du på vilket hus som är vilket? I kartan under "Aktuella länkar" syns alla husnummer.

Montering kök

Pålning hus

ALLMÄN INFORMATION

Skyddsronder äger rum varje vecka tisdag kl. 09.30. Arbetsmiljöplan och säkerhetsföreskrifter är anslagna på informationstavlan på projektkontoret. Om du upptäcker något som kan innebära en arbetsmiljörisk ring 072-595 89 34 eller fyll i ett kort och lämna till platschefen på din arbetsplats. ByggDialogs ordnings- och skyddsregler gäller inom projektets avgränsade arbetsområden. Säkerheten först!

Här kan du läsa mer om projektet: Byggprojekt Violen 1