Byggprocessen

Projektinformation Kv Violen 1

Projektet Kv. Violen 1 i Charlottenberg är ett samarbete mellan ByggDialog och Eda kommun. Målet är om- och tillbyggnad på Petersborg, för att kunna samla och utöka demensvården i kommunen. Här kan du löpande följa byggarbetet.

Pågående arbete - Etapp 1

  • Mark: Markarbeten utemiljö, dagvattenarbete.
  • Bygg: Lösullsisolering, rivning hus 9 och 5, dubbling innerväggar hus 10 och 17, innerväggar hus 1, flytspackling hus 1, 10 och 16, spackling hus 17, gipsning yttervägg hus 1.
  • VS: Rördragning avlopp, dragning av stråk undercentral, stråk för värme hus 10 och 17, rivning gamla stråk.
  • El: Kanalisation hus 9, brandlarm hus 17, rör i vägg 17, 16, 10, 1, rivning hus 9, inkommande el hus 10, kabeldragning hus 17.
  • Vent: Dragning ventilationskanaler, rivning hus 5 och 9.

Funderar du på vilket hus som har vilket nummer? I kartan under Aktuella länkar syns alla husnummer.

Allmän information

Skyddsronder äger rum varje vecka tisdag kl. 09.30. Arbetsmiljöplan och säkerhetsföreskrifter är anslagna på informationstavlan på projektkontoret. Om du upptäcker något som kan innebära en arbetsmiljörisk ring 010-459 88 52 eller fyll i ett kort och lämna till platschefen på din arbetsplats. ByggDialogs ordnings- och skyddsregler gäller inom projektets avgränsade arbetsområden. Säkerheten först!

Här kan du läsa mer om projektet: Byggprojekt Violen 1

2023-01-18

Kontaktinfo

Lars Bryntesson
Produktionschef: 010-459 88 49

Alexander Sundell
Projektingenjör: 010-459 88 52

Axel Lundquist
Arbetsledare: 072-595 89 34

Robin Wassberg
Förman: 010-459 89 55

Emma Blomgren
Projektchef: 010-459 88 17

Jyrki Thorén
Skyddsombud: 010-459 89 07

Mats Melin
Representant kommunen: 070-302 44 07

AKTUELLA LÄNKAR