Gärdesskolan

Gärdesskolan i Åmotfors

Gärdesskolan är belägen i Åmotfors och har ca. 160 elever fördelat på årskurs F-6. På skolan finns fritidshemmet ”Kulingen” som består av tre avdelningar, Vatten, Vinden och Solen.

Till Gärdesskolans upptagningsområde hör: Åmotfors tätort, Vittensten, By och Hälle.

GÄRDESSKOLAN VILL GE SINA ELEVER MÖJLIGHET TILL:

  • naturupplevelser i ett samarbete mellan skola och fritidshem.
  • egna projekt inom musik, teater/drama, bild m.m.
  • att spela olika instrument via ett samarbete med den kommunala musikskolan,
    att experimentera med t.ex. vatten, luft, magneter mm.
  • medbestämmande genom klassråd och elevråd.
  • att pröva på olika arbetsformer t.ex. grupparbete, temaarbete m.m.
  • att växa som individer och lära sig ett demokratiskt tänkande.
    Vår ambition är att möta varje elev på dess nivå och utgå från den enskilda elevens behov. Vi utnyttjar personalens utbildning och kompetens, genom att samarbeta i arbetslag, i skola, förskoleklass och fritidshem.

Vi strävar efter att varje elev ska känna trygghet, glädje och gemenskap.

Demokrati är en av skolans stöttepelare och så långt som det är möjligt vill vi att eleverna ska vara med och påverka sin skola. Vi har ett elevråd, med representanter från alla klasser, där aktuella frågor som rör skolan tas upp.

Gärdesskolan har ett Skolråd där föräldrar ges möjlighet att vara med i arbetet med att utveckla skolan.

Gärdesskolan strävar efter ett bra samarbete mellan skola/förskoleklass/fritidshem och föräldrar.