Gärdesskolan

Gärdesskolan i Åmotfors

Gärdesskolan är belägen i Åmotfors och har ca.130 elever fördelat på årskurs 0-6. På skolan finns fritidshemmet ”Kulingen” som består av tre avdelningar, Vatten, Vinden och Solen.

Till Gärdesskolans upptagningsområde hör: Åmotfors tätort, Vittensten, By och Hälle.

På skolan finns ett elevhälsoteam som leds av rektor där skolkurator, skolsköterska och specialpedagog ingår.