Arbete och integration

Arbetsmarknadsenhetens traktor

På Arbete och integration kan du som behöver ett arbete få stöd genom förberedande och kompetenshöjande insatser. Vi kan även hjälpa dig att få börja studera. Om du önskar hjälp från Arbete och integration, ta kontakt med Arbetsförmedlingen eller en socialsekreterare i kommunen så kontaktar de oss.

Arbete och integration ansvarar även för bosättning av nyanlända och fungerar som ett nav för integrationsarbetet i kommunen.

För ungdomar

Arbete och integration ansvarar för två särskilda insatser för ungdomar. Den ena är feriepraktiken som erbjuds ungdomar tre veckor under sommaren mellan årskurs 9 och första året på gymnasiet.

Den andra är det kommunala aktivitetsansvaret. Om du är mellan 16-20 år och inte studerar på gymnasiet eller har avslutat ett gymnasieprogram utan gymnasieexamen tillhör du det Kommunala aktivitetsansvaret, KAA. Eda kommun är enligt skollagen skyldig att hålla sig informerad om vad ungdomar som inte går i skolan är sysselsatta med och ska erbjuda lämpliga individuella åtgärder. 

För arbetsgivare

Arbete och integration har lång erfarenhet av att samarbeta med företag, föreningar och kommunala arbetsgivare kring praktik, anställningar och olika projekt för arbetssökande.
Vi kan bli en värdefull samarbetspartner för just dig. Kontakta oss för mer information kring vilka insatser vi kan bistå med.

Projekt

Arbete och integration i Eda vill ligga i framkant när det gäller metodutveckling och nya infallsvinklar i arbetet. Vi söker finansiering för detta i olika projekt, både som enskild huvudman och med andra kommuner.

varmlandsprojektparaply.se