Nöjda deltagare i Eda kommuns rekryteringssatsning!

Nöjda deltagare i Eda kommuns rekryteringssatsning

Som de flesta andra kommuner har vi i Eda svårt att få tag på utbildad personal inom många yrken. Därför startade man våren 2019 en särskild rekryteringssatsning på försök inom skola/förskola, där man erbjuder duktiga vikarier som är intresserade av att utbilda sig till tex förskollärare eller specialpedagog möjlighet att jobba deltid samtidigt som de studerar. Sista året satsar man även på att ge viss studielön för att kunna slutföra studierna och få examen.

Ca 10 personer sökte och fick denna möjlighet, varav tre redan hunnit så långt i sin utbildning att de nu går sista året på förskollärarutbildningen. Det är Sophie Olofsson, Anne Karen Öiangen och Johanna Hasselmark.

Så här sammanfattar de tre deltagarna sina erfarenheter:
Vi har full lön, jobbar ca 2 dagar/vecka och pluggar heltid på distans. Det innebär ju att vi även får ta till en del kvällar och helger, men det är en stor skillnad mot att jobba nästan heltid som man behöver om man har barn och familj och inte kan leva på studielån.

Om jag inte fått den här chansen det här sista året vet jag inte om jag skulle orkat slutföra studierna, säger Anne-Karen. Nu håller vi på med examensarbetet och det är väldigt krävande, fyller Johanna i. Sophie menar också att det är en fördel att jobba parallellt, eftersom man då har lättare att förstå teorierna och omsätta dem i praktiken. Vi är jättenöjda och känner att kommunen satsat på oss, säger de tre som alla är bosatta i kommunen och ser fram emot fasta jobb som utbildade förskollärare i Eda kommun.

Personalchefen, som tillsammans med skolchef Ingrid Elmgren arbetat fram modellen för rekryteringssatsningen – poängterar att det fattats ett enhälligt politiskt beslut kring satsningen, och att Eda kommun på detta sätt arbetar aktivt för att få fler utbildade lärare i våra verksamheter.

Om man efter utvärderingen 2020 ser positiva resultat, är tanken att även försöka bredda satsningen till andra bristyrken och verksamheter inom kommunen. 

2021-06-15