Fiskeresurs i Eda

fiskespö med drag

Fiskeresurs i Eda var ett 2 årigt fiskeprojekt som genomfördes av miljösektionen ihop med fiskevårdsföreningarna och en krets av företag med stöd från Landsbygdsfonden. Projektet innehåller både förvaltande åtgärder och utveckling av fisket i Eda kommun. 

Syftet med projektet är främst att förvalta och utveckla fisket i Eda kommun. Genom projektet ökas tillgängligheten till fiskevattnen och skapar förutsättningar för ökade intäkter till fisket och naturturismen i kommunen. Syftet är också att ge fler grupper chans att fiska och besöka naturen. 

Målen med projektet är att utveckla samarbetsformer mellan föreningarna, turismföretagen och kommunen för högre kunskaper om fiske och turism. Större tillgänglighet till sjöar och fler fiskemöjligheter genom att flera bryggor, båtramper och P-platser byggs.
Målen är också att en hemsida som bl a presenterar fiskevattnen inom Eda kommun skapats liksom att utformningen av ett gemensamt fiskekort tagits fram.

Logga växtlust