Välkommen till musikskolan

El-piano

Musikskolan riktar sig till alla barn, ungdomar och vuxna i kommunen som vill lära sig spela ett instrument och/eller ytterligare fördjupa sig inom instrumentspel eller sång. Ut över enskild undervisning erbjuds även spel i grupp eller i större ensemble. Musikskolan erbjuder också korta kurser inom olika konsthantverk (Mockelverkstá). Vi finns även tillhands som musikalisk resurs och kontaktyta för kommunens övriga musik- och kulturliv.

Musikskolans mål är att erbjuda meningsfulla och professionella kulturaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna i vår kommun. Vi strävar efter att vara så flexibla som möjligt så att alla oavsett förutsättningar kan inkluderas i musikskolans verksamhet. Vi bedriver därför ett tätt och viktigt samarbete med grund- och särskola och Kultur och Fritidsenheten.

Anmäla dig till musikskolan här: ANMÄLAN E-TJÄNST

Kontakta oss gärna om du har frågor!

Musikskolan och Covid-19:

Vi är fortfarande mitt uppe i en pandemi vilket ställer stora krav på var och en i samhället. Musikskolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19 och anpassar undervisningen och aktiviteterna efter det.

Läs mera här: Musikskolan och Covid-19

NYHETER OCH AKTUELLT