Hierneskolan

Grundskola Hierneskolan, koppom

Hierneskolan är belägen i Koppom, cirka tre mil väster om Arvika. År sju till nio tar emot elever från Åmotfors i öster till Skillingmark i väster samt Brårud i syd till Lässerud i nord. Detta motsvarar 40 % av kommunens yta.
Hierneskolan är en F – 9 skola med cirka 210 elever och fritidshem.

Klasstorlekarna ligger runt 20 elever per grupp. Skolan är indelad i fyra arbetslag. Vi erbjuder språkval i tyska och spanska.

Vi arbetar med projektet hälsofrämjande skola. Sedan hösten 2005 bedriver vi ett projekt som heter SMARTIS och som syftar till att stimulera barn att röra sig mer. Naturligtvis finns det många olika projekt för att få barn att röra sig mer, men vårt projekt är unikt på det sätt som det är upplagt. Blev du nyfiken, tag kontakt.