Servicepunkter i Eda kommun

Logo servicepunkter

På en servicepunkt kan du få hjälp med:

• Kommunens e-tjänster.
• Finna och sända in blanketter till kommunen och olika myndigheter.
• Lån av dator, internet, kopiering, utskrifter och ev. även skanning.
• Boka tider på vårdcentral, sjukhus och andra vårdaktören (kräver e-legitimation).
• Turistinformation.
• Mötas över en kopp kaffe. 

Varför är lokala servicelösningar så viktiga?

  • Genom att utveckla lokala servicelösningar kan vi ta ett steg mot att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle.
  • Vågar vi tänka nytt och prova innovativa lösningar i småskaliga försök kan vi stärka vår region ytterligare.

Vilken service behövs i ditt lokalsamhälle?

En form av service är de Servicepunkter som finns i en del byar runt om i landet.

Servicepunkterna fungerar som en dynamisk serviceinrättning som anpassar sig efter de lokala behoven, de tekniska möjligheterna och samhällets resurser.

Genom att etablera servicepunkter på strategiska platser ska behovet av resor till centralorten för enklare ärenden och tjänster minska. Det ger effekter inom många områden, framförallt tidsvinster och privatekonomiskt för användaren, minskad miljöpåverkan och en utökad medborgarservice för kommunens medborgare.

Våra servicepunkter

I Eda kommun finns det två servicepunkter. Servicepunkterna finns på ByggaJarnske, Koppomsvägen 54 i Koppom, tel  0571-100 05 och Spinnhjulet i Skillingsfors, Gunnerud Brobacka,  mob +46 (0)70 566 9611.

Du är välkommen att besöka dessa.