Hagåsen

Förskolan Hagåsen

Droppen

Välkommen till vår förskola

Förskolan Hagåsen ligger i Koppom och består av 4 avdelningar. Grön, Blå, Gul och Röd 

I Förskolan ska både barn och föräldrar känna sig trygga och välkomna. Förskolans arbete styrs av läroplan för förskolan (Lpfö rev.2018) Vi arbetar för varje barns uteckling och lärande. Det kan innebära att vi erbjuder barnen olika typer av upplevelser och utforskande för att se och ta tillvara på barnens egna intressen.