Hagåsen

Förskolan Hagåsen

Droppen

Välkommen till vår förskola

Förskolan Hagåsen består av 5 avdelningar, varav en (Stjärnan) ligger fristående vid Hierneskolan. Vi har tre avdelningar med barn 1-3 år (Gul, Blå, Grön) och två avdelningar med barn 4-5 år (Röd, Stjärnan). Avdelning Stjärnan ligger vid Hierneskolan, en bit från Hagåsen.

Vår förskola ligger centralt men också naturskönt. Vi har nära till fina skogsområden som inbjuder både till lek och utmanande klättring anpassad till barnens ålder. Även vår utemiljö runt förskolan är anpassad med saker som ska både utmana och uppmuntra barnens lek och utveckling. Vi har ett skogsområde även inom vår utegård, där bildas spännande bäckar, där har vi byggt träbroar och kojor.

Vår vision är att både barn och föräldrar ska känna sig trygga och välkomna!