Husdjur

Hund som ligger på en säng och sover

För många är djur till stor glädje, men tänk på att du som djurägare har ansvar för djuret och de störningar som det kan orsaka för omgivningen.

Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs särskilt tillstånd enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifter för att hålla djur som inte är sällskapsdjur. För att få hålla nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur, orm eller fjäderfä måste man ansöka om särskilt tillstånd hos Miljö- och byggavdelningen.

En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som krävs för att bedöma de anordningar eller anläggningar där djuren ska hållas. Miljö- och byggavdelningen prövar din ansökan i första hand utifrån risken att olägenhet för människors hälsa uppkommer med anledning av djurhållningen och om grannar riskerar att bli störda. Exempel på problem som kan uppstå i samband med djurhållningen är lukt från gödselhantering, ansamling av flugor och andra skadedjur, näringsläckage från gödsel eller annat som kan påverka människors hälsa eller miljön negativt.

Avgifter

Avgift tas ut för prövning av ansökan om tillstånd eller dispens för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn som Kommunfullmäktige antagit.