Fiske

Man som fiskar

I Eda finns över 480 fiskevatten där man kan få härliga fiskeupplevelser.
Edas största sjöar är Ränken, Hugn och Bysjön.

Fisket i kommunen ger möjlighet för fångster av Öring, Röding, Gös, Gädda, Abborre och våra vanligaste vitfiskar. I flera fiskevårdsområden finns även möjlighet att fiska ädelfisk som Regnbågsforell.

Sjöarna i Eda kommun förvaltas av sammanlagt 15 fiskevårdsområdesföreningar och av dessa ingår även flera i Eda fiskevårdskrets.

Fiskevårdskretsen jobbar med utveckling av fiskevård för att förbättra fiskevattnen samt att på sikt sälja ett gemensamt fiskekort som täcker nästan hela kommunen.