Brandfarlig och explosiv vara

Som verksamhetsutövare får du hantera vissa mängder av brandfarlig vara utan att söka tillstånd för hanteringen. Det ställs samma krav på den tillståndslösa hanteringen som på den med tillstånd förutom kravet på en föreståndare. För yrkesmässig hantering av explosiv vara, t.ex. fyrverkerier och ammunition måste du alltid ha tillstånd.

Brandfarliga varor

I föreskriften MSBFS 2013:3 kan du se om du behöver söka tillstånd för din hantering av brandfarlig vara. De mängder som anges är det maximala mängder som får hanteras utan tillstånd om behov finns. Du får aldrig hantera större mängd än vad ditt behov är.
 
Skolor ska ha tillstånd för all hantering av brandfarlig vara.

Tillstånd

Tillstånd för hantering av brandfarlig och/eller explosiv vara söker du hos Räddningstjänsten.

Föreskrivande myndighet

Den myndighet som föreskriver regler för hantering av brandfarliga och explosiva varor är Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB.

Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor

Har du mer brandfarlig eller explosiv vara än de mängder som anges i föreskrifterna kan räddningstjänsten välja att genomföra en tillsyn hos dig.