Brandskydd, sotning

Eld

Kommunen arbetar med säkerhet och trygghet inom flera områden. I hela kommunen ska hållas ett likvärdigt skydd för olyckor, människors hälsa, egendom och miljön. Här kan du läsa mer om brandskydd och sotning.

Allt som händer runtomkring oss kan vi inte påverka, t ex snöoväder, stormar eller elavbrott. Genom att arbeta förebyggande kan vi förhindra en del allvarliga störningar. De förebyggande åtgärderna kommunen genomför ska medverka till att olyckor och olycksrisker minskar. Detta gäller även när det kommer till brandskydd och sotning.