Vuxenutbildning

Tjej som pluggar

Inom den kommunala vuxenutbildningen i Eda kan du läsa kurser på grundläggande och gymnasial nivå, yrkeskurser, utbildning i svenska för invandrare (sfi) och särskild utbildning för vuxna.

I våra lokaler i Åmotfors erbjuder vi

  • Svenska som andraspråk på grundläggande nivå
  • SFI
  • Orienteringskurser, såsom Grundläggande digitalisering, Samhällsorientering,
    Vardagssvenska och Studieteknik med språkstöd .

Vi erbjuder över 150 gymnasiala kurser på distans via Hermods

Vi erbjuder även webbaserade kurser med närplatsträffar i Arvika.


200318

Enligt regeringens beslut så sker all VUX/SFI undervisning på distans. Eleverna studerar alltså hemifrån och ska inte komma till lokalerna i Åmotfors. Mer information skickas hem till berörda elever under

v. 13.