Vuxenutbildning

Tjej som pluggar

Inom den kommunala vuxenutbildningen i Eda kan du läsa kurser på grundläggande och gymnasial nivå, yrkeskurser, utbildning i svenska för invandrare (sfi) och särskild utbildning för vuxna.

I våra lokaler i Åmotfors erbjuder vi

  • Svenska som andraspråk på grundläggande nivå
  • SFI
  • Orienteringskurser, såsom Grundläggande digitalisering, Samhällsorientering,
    Vardagssvenska och Studieteknik med språkstöd .

Vi erbjuder över 150 gymnasiala kurser på distans via Hermods

Vi erbjuder även webbaserade kurser med närplatsträffar i Arvika.