Diskriminering

Agera Logotyp

Upplever du dig diskriminerad eller har du frågor om diskriminering? Då kan du vända dig till Agera Värmland för att få hjälp.

Föreningen driver en av antidiskrimineringsbyråerna i Sverige. Antidiskrimineringsbyråns uppdrag är att förebygga diskriminering genom kurs- och seminarieverksamhet, att ge råd och stöd till enskilda som upplever sig diskriminerade eller har frågor om diskriminering samt att bedriva opinionsbildning.

Agera Värmland arbetar också förebyggande mot främlingsfientlighet och rasism genom kunskapshöjande insatser om våldsbejakande extremism.

Rådgivning

Antidiskrimineringsbyrån har kostnadsfri juridisk rådgivning för alla Värmlands invånare. Det går att kontakta rådgivningen anonymt.